MET Exam

Data: 
Wednesday, 12 November, 2014

Michigan English Test (MET) është një test për ata të cilët duan të vlerësojnë saktësinë e tyrë në Gjuhën Angleze në kontekstin shoqëror, arsimor dhe atë të punës.

MET përfshin:

  1. Pjesën e Dëgjimit (45 minuta)
  2. Gramatikës dhe pjesën e leximit (90 minuta)

MET ofron një raport pikësh për aftësitë e kandidatëve nga niveli A2-C1.

Provimi mund ta jepni ne keto qytete :

  • TIRANE
  • DURRES
  • ELBASAN
  • VLORE
  • SHKODER

CMIMI: 90 EURO

http://eltaalb.wix.com/eltaalbania#!news-and-events/c16s4