Tekstet (librat) 27

Career Paths: Construction 2 – Roads & Highways është një burim I ri arsimor për profesionistët e ndërtimit të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë komunikimin e tyre në gjuhën angleze në një mjedis pune. Duke inkorporuar fjalor dhe kontekste specifike karriere, çdo mësim ofron hap pas hapi udhëzime që I thellon studentët në katër komponentët kryesor të gjuhës: të lexuarit, të dëgjuarit, të folurit dhe të shkruajturit. Career Paths: Construction 2 – Roads & Highways prezanton tema duke përfshirë këtu tipet e rrugëve, pjesët e autostradës, matjet, punët me tokën, trotuaret, kthesat, urat, kontrolli I trafikut, si edhe sigurian në ambjentin e punës.

Seria është e organizuar në tre nivele vështirësie dhe ofron një minimum prej 400 terma fjalësh dhe shprehjesh. Çdo mësim përfshin një test lexim kuptimi, fjalori, aftësitë e të dëgjuarit si edhe udhëheq studentët gjatë produkteve të të shkruajturit dhe të folurit.

Komponentet:

  • Teacher's Book
  • Student's Book (+ Audio CDs) - UK Version
  • Student's Book (+ Audio CDs) - US Version
  • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - UK Version
  • Teacher's Book (+ Student's Book & Audio CDs) - US Version
  • Audio CDs (set of 2) - UK Version
  • Audio CDs (set of 2) - US Version