Tekstet (librat) 1

Gjuha italiane për fëmijë. A1 – A2

Al Circo! Është një libër për mësimdhënien e gjhës italiane për fëmijë të moshave nga 6 deri në 10 vjeç.

Nëpërmjet një historie argëtuese e cila ndodh në një cirk , fëmijët do të mësojnë të thonë emrin e tyre , të shkëmbejnë përshëndetje , të mësojnë fjalorin që lidhet me kafshët, numrat , ngjyrat , ushqimin , rrobat , trupin dhe natyrën.

Synimi i Al Circo! Është që fëmijët të mësojnë fjalët e tyre të para në gjuhën italiane me lehtësi , duke përdorur lojra që takojnë nevojat dhe të shprehurin e tyre krijues , dramën , vjershën, këngën dhe ushtrime shumë të thjeshta leximi dhe shkrimi. Aktivitetet takojnë ritmin personal të fëmijëve, duke stimular bashkëpunimin dhe interesin e tyre në një kulturë ndryshe. Këngët, të cilat stimulojnë karakterin lozonjar të fëmijëve dhe frymën e të punuarit në grup, i ndihmojnë ata që të arrijnë shqiptimin dhe intonacionin e saktë.

Komponentet:

  • Students book
  • Teacher’s book
  • CD- Audio