Tekstet (librat) 2

Kurse të gjuhës Italiane për fëmijë nga niveli A1 deri në A2.

Forte! Është një kurs origjinal dhe krijues në tre nivele, për fëmijë nga mosha 7 deri në 11 vjeç të cilët i afrohen gjuhës italiane në Itali dhe jashtë shtetit.

Propozimet arsimore, të ndërthurura me stilet e ndryshme të të mësuarit dhe etapat e natyrshme të të nxënit të një gjuhe , bazohen kryesisht në metodat humane , metodat efektive dhe lojrat. Kursi ka si temë aventurat fantastike dhe komike të pesë fëmijëve të kombësive të ndryshme dhe shokëve të tyre.

Lojrat dhe dialogjet kanë një model korrekt të cilat i qëndrojnë  shumë pranë gjuhës aktuale.

Pasuria e materjaleve e bëjnë Forte! Një mjet fleksibël, i përshtatshëm për stilet e ndryshme të të mësuarit si edhe konteksteve të ndryshme të mësimdhënies.

Komonentet:

  • Students book
  • Work book
  • CD-ROM
  • Audio CD