Tekstet (librat) 3

Kursi multimedial për adoleshentë dhe para-adoleshentë nga mosha 11 deri në 17 vjeç.  A1- B1

Progetto Italiano Junior trajton tema që janë familjare për studentët e kësaj moshe. Realiteti gjuhësor dhe socio kulturor Italian prezantohet gjithashtu nëpërmjet historive interesante në formën e tregimeve komike .

Protoganistët e historisë janë pesë adoleshtë italianë të cilat ndajnë të njëjtat interesa , përballen me të njëjtat problem si edhe përjetojnë të njëjtat eksperienca si lexuesit e tyre. Të gjitha të prezantuara me realizëm dhe humor e bëjnë Progetto Italiano Junior jo vetëm një libër të përshtatshëm për studentët adoleshentë por një libër i hartuar specifikisht për ta. Libri përmban një kod personal i cili i jep akses versionit dixhital të ushtrimeve ( 101 në total ) si edhe mjete studjuese innovative , në platformën i-d-e-e .

Komponentet:

  • Students book
  • Work book
  • Video Activities
  • Audio CD
  • DVD Video
  • Interactive Whiteboard software
  • Teachers book