Tekstet (librat) 5

Allegro është një kurs inovativ i gjuhës italiane prej tre nivelesh. Ai është i dizenjuar për adoleshentët dhe të rriturit të cilët dëshirojnë të mësojnë gjuhën dhe të dinë jetën dhe kulturën bashkëkohore italiane në një mënyrë stimuluese. Ajo synon zhvillimin e aftësive komunikuese të studentëve ndërkohë që nuk neglizhon përsëritjen, përvetësimin si edhe përforcimin e strukturave të mësuara.

Komponentet:

  • Students book and exercises
  • Audio CD
  • Teachers book