Tekstet (librat) 6

Nuovo progetto Italiano , ështe nje kurs multimedial i gjuhës italiane për adoleshentët dhe të rriturit, që përfshin 90 deri në 100 orë mësimore. Ky model është i rinovuar duke u bërë më shumë komunikues dhe induktiv.

Komponentet:

 • Students book
 • Workbook
 • i-d-e-e  platform
 • DVD Video
 • 2 Audio CD
 • Interactive whiteboard software
 • Interactive CD-ROM
 • Teachers book
 • Progress testsExtra activities and games (attached).
 • Online glossaries (attached). 
 • 10 Short stories