Tekstet (librat) 7

Nuovo progetto italiano është për studentët e rritur  dhe adoleshentë (16+) dhe mundëson 45 deri në 50 orë mësimore.

Komponentet:

  • Students book
  • Workbook
  • Teachers book
  • i-d-e-e  platform
  • DVD Video
  • Audio CD
  • Interactive whiteboard software
  • Interactive CD-ROM
  • 10 Short stories
  • Progress tests, Extra activities and games