Tekstet (librat) 10

Una Grammatica italiana per tutti 2 është për studentë adoleshentë dhe të rritur dhe mund të plotësojë pothuajse çdo tekst , për aq kohë sa ai është dizenjuar të ndjekë një vazhdimësi, si për gramatikën ashtu edhe për fjalorin, që pasqyron tekstet e përdorura në kurse gjuhe për këtë nivel.