Tekstet (librat) 2

Spark është një kurs i ri prej katër nivelsh për personat që janë duke studiuar anglisht në nivelin fillestar deri në nivelin mesatar. Çdo nivel përmban 8 module dhe është dizenjuar që të zhvillohet në 80 orë mësimore.

Komponentet:

 • Student's Book (+ ieBook)
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Teacher's Pack
 • Workbook
 • Workbook (+ ieBook)
 • Grammar Book - English Edition
 • Grammar Book Key - English Edition
 • Grammar Test Booklet - English Edition for Spark 1, 2 & 3!
 • Teacher's Resource Pack & Tests
 • Teacher's Resource Pack & Tests CD-ROM
 • Test Booklet
 • Class Audio CDs (set of 3)
 • My Language Portfolio
 • Interactive Whiteboard Software
 • ieBook