Tekstet (librat) 12

Ai konsiston në 40 tekste nga të cilat 10 të fundit  janë origjinal. Secili nga tekstet shoqërohet me dy aktivitete, një para-pregatitor dhe një që pasqyron tipin e lartpërmendur të testimeve. Tekstet mbulojnë një gamë të gjërë temash dhe situata të përshtatshme për këtë nivel si edhe akte të dobishme komunikimi.

Primo Ascolto synohet për fillestarët dhe mund të përdoret deri në nivelin para mesatar.

Komponentet:

  • Students book
  • Teachers book
  • Audio CD
  • i-d-e-e platform