Tekstet (librat) 13

Materjal për zhvillimin e aftësisë të të dëgjuarit. ( B1-B2 )

Ascolto Medio synon të zhvillojë aftësitë e të dëgjuarit si edhe të përgatisë studentët për testet e të kuptuarit  të provimeve të ndryshme të çertifikimive gjuhësore si : Celi 2 dhe 3 , CILS Uno B1 dhe Due-B2, Plida B1 dhe B2 dhe të tjerë. Secili nga 24 testet është i shoqëruar me ushtrime me zgjedhje të shumëfishta, me plotësime , dhe e vërtetë e gabuar.

Dialogjet janë zgjedhur me kujdes nga programet televizive dhe radiofonike të transmetuara në Itali , ndërkohë që disa nga dialogjet prezantuese janë regjistruar në studio. Ato mbulojnë një gamë të gjerë temash : biseda telefonike, receta, histori, fjalime, lajme, intervista, programe kulturore etj. Studenti ka mundësinë të qëndrojë në lidhje jo vetëm me gjuhën e përditshme por gjithashtu edhe me atë të jetës së përditshme italiane. Mbi të gjitha zërat e ndryshme të teksteve audio ndihmojnë të përmirsojnë theksimin e të folurit, shqiptimin si edhe intonacionin.

Komponentet:

  • Students book
  • Teachers book
  • Audio CD
  • i-d-e-e platform