Tekstet (librat) 14

Materjal për zhvillimin e aftësisë të të dëgjuarit. C1- C2

Ascolto Medio Medio synon të zhvillojë aftësitë e të dëgjuarit si edhe të përgatisë studentët për testet e të kuptuarit  të provimeve të ndryshme të çertifikimive gjuhësore si: Celi 4 dhe 5 , CILS Tre-C1 dhe Quattro-C2, Plida ( C1 dhe C2 ) dhe të tjerë. Secili nga 30 testet është i shoqëruar me ushtrime me zgjedhje të shumëfishta, me plotësime , dhe e vërtetë e gabuar.

Të gjitha regjistrimet janë zgjedhur me kujdes nga programet televizive dhe radiofonike të transmetuara në Itali. Ato mbulojnë një gamë të gjërë temash : biseda telefonike, receta, histori, fjalime, lajme, intervista, programe kulturore etj. Studenti ka mundësinë të qëndrojë në lidhje jo vetëm me gjuhën e përditshme por gjithashtu edhe me atë të jetës së përditshme italiane. Mbi të gjitha zërat e ndryshme të teksteve me zë ndihmojnë të përmirsojnë theksimin e të folurit, shqiptimin si edhe intonacionin.

Komponentet:

  • Students book
  • Teachers book
  • Audio CD
  • i-d-e-e platfor