Tekstet (librat) 16

Teks për zhvillimin e aftësivë të dëgjimit dhe përgatitjen e provimeve me gojë. ( B2-C2 )

La Prova Orale 2 është vëllimi i parë i një teksti me dialogje moderne që synon të sigurojë ato  mundësi dhe këshilla të nevojshme për ta bërë të folurin më spontan dhe të saktë. Në të njëjtën kohë i përgatit studentët që të bëjnë në mënyrë të suksesshme provimet e të folorit si CELI 3,4 dhe 5, CILS ( 2,3 dhe 4 ) dhe PLIDA ( B1 , C1 dhe C2 ) çertifikimeve dhe diplomave të tjera.

Biseda vazhdimisht merr frymëzim nga materjale origjinale ( figura për tu përshkruar ose krahasuar, grafiqe për tu përshkruar, artikuj nga gazetat, tekste letrare dhe ese për tu përmbledhur, thënie për tu komentuar, detyra të të folurit për tu performuar ) përkrah shumë pyetjeve që motivojnë dhe stimulojnë studentët që të jetë pjesmarrës. Një fjalor i ndihmon studentët që të përgatiten për diskutime.