Tekstet (librat) 17

Materjal për përgatitjen e provimit me shkrim. ( B2 )

Diploma di linga italiana është një libër që :

  • vë studentët në kontakt me gjuhën e përditshme përmes materjaleve origjinale.
  • mund të përdoret si materjal suplementar dhe për praktikë në kurset me nivel mesatar.
  • ndihmon studentët të përgatiten për provimet me shkrim të çertifikimeve te ndryshme në këtë nivel .