Tekstet (librat) 1

Seria e këtij libri ( libër, libër ushtrimesh, dhe materjalet e dëgjimit ), është dizenjuar për fëmijët të cilët hyjnë në botën e gjuhëvë të huaja në  një mënyrë interesante dhe me lojra. Materjali është rrotulluar rreth fëmijëve të cilët janë të rinj në mësimin e gjuhës, si edhe për ata te cilët përdorin pak gjermanisht në shtëpi dhe do të dëshironin udhëzime të mëtejshme. Ai prezanton nxënësin me të katër aftësitë si edhe e bën atë të vetëdijshëm për mënyrat e mësimit të një gjuhe si edhe trasferimin e aftësive. Materjali e bën të thjeshtë që mësuesi ta përdorë në klasë me nxënës të niveleve të ndryshme sipas mundësive dhe nevojave.

  • Niveli : A1 A2
  • I përshtatshëm për  moshat 8 deri në 12 vjeç

Komponentet:

  • Audio CD
  • CD-ROM
  • Students book
  • Workbook
  • Teachers book