Tekstet (librat) 2

Geni@l klick është ribotimi i plotë i serive të sukseshme të librave të serisë geni@l .

Paketa e studentit përfshin librin, librin e ushtrimeve, fjalorin dhe një trajnim intensiv për ndryshim dhe një praktikë të thellë. Mjetet e dixhitalizuara udhëzuese e bëjnë mësimdhënien interaktive dhe argëtuese.

 • Niveli A1
 • I përshtatshëm për  shkollat e mesme dhe 9-vjeçare.

Komponentet:

 • Textbook
 • Workbook
 • Intensive Trainer workbook for additional practice
 • Audio CDs for the textbook and workbook
 • DVD
 • Test Book with audio CD
 • Online glossary and Internet resources
 • Teacher's Manual with integrated textbook and copy templates
 • DVD-ROM for interactive whiteboard