Tekstet (librat) 3

Access është një kurs prej 4 nivelesh i dizenjuar për personat që janë duke mësuar anglisht nga niveli fillestar deri në nivelin mesatar. Çdo nivel përmban 10 module dhe është dizenjuar që të zhvillohet në 80 orë mësimore.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Student's Audio CD)
 • Student's Book (+ Student's Audio CD & Grammar Book)
 • Student's Book (+ ieBook) - The Fisherman & the Fish Story - Lower Level!
 • Student's Book (+ ieBook) - Robin Hood Story - Upper Level!
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Teacher's Pack
 • Workbook
 • Workbook (+ ieBook) - Robin Hood Story - Upper Level!
 • Grammar Book - English Edition
 • Grammar Book Key
 • Grammar Test Booklet - for Access 1-4
 • Teacher's Resource Pack & Tests
 • Teacher's Resource Pack & Tests CD-ROM
 • Test Booklet
 • Student's Audio CD
 • Class Audio CDs (set of 3)
 • My Language Portfolio
 • Interactive Whiteboard Software - The Fisherman & the Fish Story - Lower Level!
 • Interactive Whiteboard Software - Robin Hood Story - Upper Level!
 • ieBook - The Fisherman & the Fish Story - Lower Level!
 • ieBook - Robin Hood Story - Upper Level!