Tekstet (librat) 5

Seria e parë e tre niveleve e cila i jep vëmëndje të barabartë tre vendeve gjerman folëse. Optimal, ndjek një kurrikul funksionale të bazuar në Udhëzimet Proficiency ACTFL si edhe Kuadrit të Përbashkët  Europian të Referencave për Gjuhët.

Komponentet:

  • Textbook
  • Workbook
  • Glossary
  • Intensive Trainer
  • CD-ROM
  • Teacher's Manual
  • Test booklet
  • Audio CDs for use with textbook