Tekstet (librat) 6

Ky libër prezantues për shkollat gjermane i bashkangjitet të dyjave si ACTFL Proficiency Guideliness edhe Europass Language Passport. Progresi gradual i gramatikës është i kontekstualizuar nëpërmjet tematikave interesante si edhe të përforcuara përmes DVD-së së integruar të studentit.

 • Mosha e rekomanduar : Të rriturit
 • Niveli : A1-  B2
 • I përshtatshëm për  Universitet

Komponentet:

 • Textbook/Workbook with 2 Audio-CDs for the workbook (grammar explanations and workbook directions in English)
 • DVD (with complete German transcript online)
 • Cultural Reader and Exercise Booklet (cultural information on Germany, Austria and Switzerland with language variants)
 • Intensive Trainer (additional exercises)
 • Glossary
 • Online Exercises
 • Teacher's Manual
 • Test Book
 • Online Worksheets