Tekstet (librat) 8

Materjali vazhdon të thellojë dhe të praktikojë strukturat gramatikore si edhe të zgjerojë bazat e fjalorit me tema më të thelluara si edhe regjistrime origjinale nga televizioni gjerman në DVD.

  • Niveli : B2
  • I përshtatshëm për  adoleshentë dhe të rritur