Tekstet (librat) 9

Aspekte 3 , e drejton studentin drejt nivelit të avancuar me tekste komplese në rritje të cilat janë të shoqëruara me ushtrime dhe një DVD me raporte nga televizioni gjerman.

Libri i ushtrimeve pasqyron librin e studentit me ushtrime ekstra si edhe përmban transkriptin e plotë të DVD-së.

  • Niveli C1
  • I përshtatshëm për adoleshentë dhe të rritur