Tekstet (librat) 1

Alex e Zoe, është një metodë e re dhe tërheqëse , plot humor për të nisur mësim e gjuhës frënge në moshëm 7-vjeçare. Secili nivel është i organizuar në 15 njësi me nga 4 mësime, 60 mësime në total. Çdo mësim zhvillohet në seanca 45-minuteshe.  Të gjitha aktivitet e të folurit  që zhvillohen tek libri i nxënësit rimerren në formë të shkruar tek fletorja punës.

Alex et Zoe, i fton nxënësit të shprehen nëpërmjet situatave komunikuese konkrete, aktiviteteve, lojrave, këngëve dhe historive të vëna në skenë. Në këtë  metodë përfshihen vlerësime, vetëvlerësime dhe përsëritje të shumta. Personazhet e metodës kanë marrë frymëzim nga përrallat e Perrault.

Komponentet:

  • Students book
  • Teacher’s book
  • Work book
  • CD-ROM ( Alex et Zoe 1 )
  • Culture book
  • Audio CD ( Individual) 
  • Class Audio CDs
  • Interactive Whiteboard