Tekstet (librat) 1

Një fjalor bashkëkohor  për studentët e gjuhës frënge si gjuhë e huaj ose si gjuhë e dytë. 

Një fjalor me 22 000 fjalë .