Tekstet (librat) 1

Një kurs me këmbët në tokë për të motivuar studentët adoleshentë.

Motivate! Është një kurs prej katër nivelesh i mirë-balancuar për studentët e nëntë-vjeçares. Motivate përmban një përqasje të mirëllogaritur në mësimdhënien e gramatikës, fjalorit, shqiptimit si edhe të katër aftësive, me një theksim në aftësitë e përziera. Çdo libër studenti vjen me një liber dixhital në një DVD-ROM.

Komponentet:

  • IWB DVD-ROM
  • Student’s Book Pack
  • Teacher’s Book Pack
  • Workbook Pack