Tekstet (librat) 3

Echo Junior është metodë për adoleshentë nga mosha 16 deri në 18 vjeç e trajtuar dhe e organizuar sipas Kuadrit të Përbashket Europian të Referencave për Gjuhët . ( CEFR)

Echo Junior përmban aktivitete gjithpërfshirëse dhe të përshtatshme për këtë grupmoshë. 

Komponentet:

  • Students book + DVD ROM
  • Workbook
  • Teacher’s book
  • Interactive Whiteboard
  • Test Booklet
  • Class Audio CDs ( A1,A2)