Tekstet (librat) 5

Koleksioni Delf Dalf nga A.1.1 deri ne C2  është i organizuar sipas rekomandimeve të Kuadrit të Përbashkët Europian të Referencave për Gjuhët duke ofruar  një trajtim specific që zhvillojnë të katërta aftësitë gjuhësore, të folurin të shkruarin , të lexuarin dhe të dëgjuarin.

Çdo libër ofron përdorim vetjak ose në klasë  të 150 deri në 250 aktiviteteve ( të drejtuara dhe të zgjidhura)  të cilat japin shembuj konkretë që u përgjigjen pritshmërive të kandidatëve dhe të testuesve.

Komponentet:

  • Activity book
  • Audio CD
  • Key