Tekstet (librat) 6

Është një libër i domosdoshëm për pregatitjen e TCF me 250 aktivitete.

Ky libër i adresohet frëngjisht folësve që dëshirojnë të mbrojnë TCF ( Test i Njohurive të gjuhës Frënge) i cili është i propozuar në më shumë se 50 vende të botës.

Komponentet:

  • Activity Book
  • Audio CD
  • CD-ROM
  • KEY