Tekstet (librat) 10

Orthographe progressive du français, i adresohet studentëve dhe të rriturve të nivelit fillestar dhe mesatar.  Libri ndërton një mjet të domosdoshëm për mësimin e frëngjishtes së shkruar.