Tekstet (librat) 11

Këto nivele ofrojnë një prezantim të detajuar dhe sqarues të shoqërisë franceze, informacione të pasura dhe të detajuara të klasifikuara me tema. Përmban elemete të shumta civilizimi, si tekste dokumente origjinale , foto dhe ilustrime.