Tekstet (librat) 12

Komunikimi progresiv mund të përdoret në klasë edhe në mënyrë individuale. Kjo seri zbulon në mënyrë të natyrshme dhe zbavitëse aspekte të ndryshme të komunikimit në frëngjisht.