Tekstet (librat) 13

Ky libër u adresohet nxënësve dhe studentëve që mësojnë gjuhën frënge si gjuhë të huaj dhe gjuhë të dytë të cilët kanë disa njohuri bazë të kësaj gjuhe.