Tekstet (librat) 14

Ky libër origjinal është i pari që i jep zgjidhje vështirësisë që ka nxënësi në strukturën komplekse të foljeve. Ai u adresohet veçanërisht nxënësve që mësojnë gjuhën frënge si gjuhë të huaj.