Tekstet (librat) 15

Më në fund një zgjidhje për të gjitha problemet gramatikore që nxënësit mund të hasin kur mësojnë gjuhën frënge si gjuhë të huaj në të gjithë botën.