Tekstet (librat) 2

  • 60 000 fjalë
  • 300 000 kuptime
  • 40 000 shprehje dhe proverbra
  • 35 000 citime letrare, etimologjike, sinonime dhe antonime