Tekstet (librat) 4

Gateway është kurs anglishteje i përgjithshëm prej pesë nivelesh i pasur akademikisht, I dizenjuar për të udhëhequr studentët adoleshentë drejt suksesit për provimet e lirimit ose të pranimit në universitet si edhe ti pregatisë ata për universitet dhe botën e punës.

 Komponentet:

  • Student’s Book
  • Workbook
  • Teacher’s Book
  • Class Audio
  • CD/DVD-ROM
  • Class Presentation Software
  • Online Extra Practice
  • Supplementary Material
  • Tests