Tekstet (librat) 6

Upload është një kurs i një niveli sekondar për personat që janë duke mësuar anglisht në nivelin fillestar. Seritë përmbajnë të nxënit aktiv të gjuhës angleze me një varietet tematikash gjallëruese të prezantuara në katër module të motivuara.

Komponentet:

  • Student's Book & Workbook (+ ieBook)
  • Teacher's Book
  • Test Booklet CD-ROM
  • Class Audio CD
  • Interactive Whiteboard Software
  • ieBook