Tekstet (librat) 7

Prime Time është një seri prej katër kursesh për të rinjtë ose të rriturit që janë duke mësuar gjuhën angleze nga niveli fillestar deri në nivelin mbi-mesatar. Seritë kombinojnë të nxënët aktiv të gjuhës angleze me një varietet tematikash gjallëruese të prezantuar në module të tematike.

Komponentet:

  • Student's Book (+ ieBook)
  • Teacher's Book (interleaved)
  • Teacher's Pack
  • Workbook & Grammar Book
  • Teacher's Resource Pack CD-ROM
  • Student's Audio CDs (set of 2)
  • Class Audio CDs (set of 4)
  • Interactive Whiteboard Software
  • ieBook