Tekstet (librat) 1

Happy Hearts është një kurs prej tre nivelesh për fëmijë të moshës tre deri në gjashtë vjeç. Kursi zhvillon aftësitë e të dëgjuarit, të folurit si edhe aftësitë e të para-shkruajturit dhe para-lexuarit të të vegjëlve nëpërmjet artit,muzikës dhe lëvizjes. Ai siguron një zhvillim të thjeshtë por t ë qëndrueshëm  të gjuhës së re nëpërmjet  një programi mësimor të klasifikuar me kujdes dhe paraqet personazhe përfshirëse si Billy, Molly dhe macja Kenny që do të tërheqin të gjithë fëmijët e moshës parashkollore.

Pupils Pack includes:

 • Pupil’s book
 • Multi-ROM
 • Stickers
 • Press-outs

The teacher’s Bag includes:

 • Pupil’s Book                           * Story Cards
 • Activity Book                          * Teacher;s Resource CD-ROM
 • Teacher’s Book                       * DVD
 • Interactive poster                     * Class CD
 • Routine poster                         * Interactive Whiteboard Software
 • Cross-curricular posters            * Puppet
 • Flashcards                              * Stamps
 • Characters posters