Tekstet (librat) 8

On Screen është një seri prej tre kursesh për personat që janë duke mësuar anglisht nga niveli mesatar deri në nivelin mbi-mesatar. Seritë kombinojnë të nxënit aktiv të gjuhës angleze me një varietet tematikash gjallëruese të prezantuara në module tematike.

Komponentet:

 • Student's Book (+ Writing Book & ieBook)
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Writing Book & Writing Book Key)
 • Workbook & Grammar Book
 • Writing Book
 • Writing Book Key
 • Teacher's Resource Pack & Tests CD-ROM
 • Test Booklet
 • Student's Audio CDs (set of 2)
 • Class Audio CDs (set of 3)
 • Interactive Whiteboard Software
 • ieBook