Tekstet (librat) 10

Blockbuster është dizenjuar për nxënësit që janë duke mësuar anglisht nga niveli fillestar deri në niveli mesatar. Seritë pasojnë principet e Kuadrit të Përbashkët Europian të Referencave për Gjuhët si edhe kombinojnë të nxënët aktiv të gjuhës angleze me një varietet temash gjallëruese të prezantuara në module tematike.

 

Komponentet:

 • Student's Book (+ Student's Audio CD)
 • Teacher's Book
 • Teacher's Book (+ Board Games & Posters)
 • Workbook & Grammar Book
 • Workbook
 • Test Booklet
 • Test Booklet CD-ROM
 • Student's Audio CD
 • Class Audio CDs (set of 4)
 • My Language Portfolio
 • CD-ROM
 • DVD-ROM