Tekstet (librat) 10

Blockbuster është dizenjuar për nxënësit që janë duke mësuar anglisht nga niveli fillestar deri në niveli mesatar. Seritë pasojnë principet e Kuadrit të Përbashkët Europian të Referencave për Gjuhët si edhe kombinojnë të nxënët aktiv të gjuhës angleze me një varietet temash gjallëruese të prezantuara në module tematike.

 

Komponentet:

  • Student's Book (+ Student's Audio CD)
  • Teacher's Book
  • Teacher's Book (+ Board Games & Posters)
  • Workbook & Grammar Book
  • Workbook
  • Test Booklet
  • Test Booklet CD-ROM
  • Student's Audio CD
  • Class Audio CDs (set of 4)
  • My Language Portfolio
  • CD-ROM
  • DVD-ROM