Tekstet (librat) 13

Seria është dizenjuar posaçërisht për studentët nga niveli mesatar deri në Proficiency. Çdo libër përmban pesë module si edhe siguron një pregatitje sistematike në të katër aftësitë gjuhësore – të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruajturit, të gjitha të kërkuara në këto nivele. Libri i studentit si edhe libri  i punës janë dizenjuar që të zhvillohen afërsisht nga 100 deri në 120 orë mësimore.

Librat e punës për Upstream të nivelit Mesatar deri në nivelin Proficiency përmbajnë dhjetë mësime të motivuara me një varietet detyrash reale dhe sfiduese si edhe ushtrime të ndara në seksione të qarta për Fjalorin, Gramatikën, të Dëgjuarit, të Folurit dhe të Shkruajturit po ashtu edhe skriptet e të gjithë ushtrimeve të të Dëgjuarit.

Libri i punës për Upstream të nivelit mesatar përmban dy pjesë. Pjesa A përmban seksionet e Fjalorit, Gramatikës, Komunikimit, të Lexuarit, të Dëgjuarit dhe të Shkruajturit me një varietet detyrash motivuese si edhe ushtrimesh të vlefshme. Pjesa B është një supplement i kompletuar gramatikor, që përmban një prezantim të qartë të teorisë si edhe praktikë sistematike të gramatikës së trajtuar brenda kursit.

Librat e Mësuesit për librat e Studentëve përmbajnë hap pas hapi shënime mësimdhënieje, ide ekstra për aktivitete opsionale, çelësin e plotë të ushtrimeve në librat e studentit si edhe skriptet e ushtrimeve të të dëgjuarit.Librat e Mësuesit për librat e Punës përmbajnë përgjigjet e mbishkruajtura në faqet përkatëse të librave të Punë të Studentit.

 Libri i testeve përmban teste vlerësimesh të fotokopjueshme po ashtu edhe një test semestral dhe test përfundimtar duke i lejuar mësuesit të vlerësojë progresin e studentëve gjatë gjithë kursit

 

Komponentet:

 • Student's Book (+ Student's Audio CD)
 • Teacher's Book (interleaved)
 • Teacher's Book (+ Test Booklet CD-ROM)
 • Workbook
 • Workbook (Teacher's - overprinted)
 • Workbook Key
 • Test Booklet with Key
 • Test Booklet CD-ROM
 • DVD Activity Book
 • Student's Audio CD
 • Class Audio CDs (set of 3)
 • My Language Portfolio
 • DVD Video PAL
 • DVD Video NTSC
 • Interactive Whiteboard Software