Tekstet (librat) 14

Forum është një kurs sekondar modular për personat që mësojnë anglisht në nivelin mbi-mesatar (niveli B2 sipas CEF). Kursi kombinon të nxënët aktiv të gjuhës angleze me një varietet temash gjallëruese në module të motivuara. Bazuar në kërkimet e kryera për seritë Ëishes, Forum i pregatit studentët për provimet Cambridge ESOL, FCE po ashtu edhe provime të tjera të këtij niveli.

 

Komponentet:

Student's Book (+ ieBook)
Teacher's Book
Workbook
Test Booklet - for Forum 1 & 2
Class Audio CDs (Student's Book & Workbook - set of 6)
Interactive Whiteboard Software
ieBook