Tekstet (librat) 15

Wishes B2.1 është një kurs sekondar modular për personat që mësojnë gjuhën angleze në nivelin mbi-mesatar (niveli B2.2 sipas CEF). Kursi kombinon të nxënët aktiv të gjuhës angleze me një varietet temash gjallëruese në module të motivuara si edhe i pregatit studentët për provimet Cambridege ESOL, FCE ashtu edhe për provime të tjera të këtij niveli.

Wishes B2.2 është një kurs sekondar modular për personat që mësojnë gjuhën angleze në nivelin mbi-mesatar (niveli B2.2 sipas CEF). Kursi kombinon të nxënët aktiv të gjuhës angleze me një varietet temash gjallëruese në module të motivuara si edhe i pregatit studentët për provimet Cambridege ESOL, FCE ashtu edhe për provime të tjera të këtij niveli.

 

Komponentet:

  • Student's Book (+ ieBook)
  • Teacher's Book (overprinted)
  • Workbook
  • Workbook (+ ieBook)
  • Workbook (Teacher's - overprinted)
  • Workbook Audio CDs (set of 4)
  • Test Booklet
  • Class Audio CDs (set of 5)
  • Interactive Whiteboard Software
  • ieBook