Tekstet (librat) 16

I pasur me informacion, i mbushur me përmbajtje të përfshirë intelektualisht, Global u siguron studentëve të mësojnë nëpërmjet anglishtes dhe rreth anglishtes në formën më ndërkombëtare të sajë.

Global është një kurs i vërtetë multimedial me një varietet komponentësh dixhital totalisht të integruar në strukturën e tijë. Librat e printuar me shumë stil janë pasqyruar nga versione dixhitale për tabela interactive.Libri i punës elektronik u siguron studentëve që të marrin kontrollin e proçesit të të nxënit sipas ritmit të tyre, kudo dhe kurdo që atyre u përshtatet. Të gjitha këto tipare kombinojnë që tu sigurojnë të dyve, mësuesit dhe nxënësit më të mirën e gjithë botës.

Komponentet:

  • Student’s Book
  • Workbook
  • Teacher’s Book
  • Class Audio
  • CD/DVD-ROM
  • Class Presentation Software
  • eWorkbook