Tekstet (librat) 17

Mësimdhënia e thjeshtuar.

Straightforëard është një kurs i plotë aanglishteje të përgjithshme prej gjashtë nivelesh. Ideal për mësuesit që janë duke parë për një kurs për të rritur lehtësisht të përdorshëmdhe fleksibël. Ai siguron përqasjen më të përshtatëshme metodologjike karshi çfarë është duke u mësuar duke rezultuar në balancing perfekt të aftësive dhe punës me gjuhën.

Për praktikë ekstra online për studentët tuaj hidh një sy burimit të ri në Straightforward Practice Online. Këto dy kurse online sigurojnë burime të dizenjuara me kujdes për të mbështetur Straightforëard para-mesatar si edhe Straighforëard mesatar.

Komponentet:

  • Student’s Book
  • Workbook
  • Teacher’s Book
  • Class Audio
  • CD/DVD-ROM
  • Class Presentation Software
  • Online Extra Practice