Tekstet (librat) 2

Një seri plot me aventura për të vegjëlit e shkollës para/fillore që janë duke mësuar anglisht.

Macmillan English Quest është një seri prej gjashtë nivelesh plot me aventura për të vegjëlit e shkollës para/ fillore që janë duke mësuar gjuhën angleze. Niveli 1 është ideal për klasat në të cilat nxënësit nuk priten të shkruajnë ose të lexojnë në gjuhën angleze. Të lexuarit dhe të shkruajturit prezantohen me delikatesë duke filluar nga niveli 2.

Libri dixhital, i paketuar me librin e mësuesit, është një faqe në përputhje me librin e nxënësit me audio të bashkangjitur e cila është ideale për përdorim IWB. Tregimet e animuara dhe këngët i sjellin historitë në jetë me aktivitete ekstra, këngë dhe lojra si për përdorim në klasë ashtu edhe në shtëpi.

The Pack includes:

  • Activity Book
  • Class Audio CDs
  • Flashcards
  • Pupil’s Book PackTeacher’s Book Pack