Tekstet (librat) 18

Krijuar nga mësuesit për mësuesit.

New Inside Out merr të gjitha aspektet më të mira të serive origjinale, duke përfshirë këtu edhe theksimin mbi personalizimin dhe kuptimin si edhe shton një sërë karakteristikash të reja.

Sue Kay dhe Vaughan Jones janë kthyer prapë në klasë për të shkruajtur këtë edicion të ri, duke punuar me mësuesit dhe studentët për të zbuluar ekzaktësisht çfarë funksionon në botën reale. Tashmë një kurs i plotë prej gjashtë nivelesh, ai është një nga kurset e përgjithshme të gjuhës angleze më ngacmuese dhe  të përshtatëshme.

Strukturimi i ushtrimeve të personalizuara të të nxënit do të thotë që gjithçka është e integruar: gramatika, gjuha, aftësitë e të folurit dhe të shkruajturit të gjitha lidhen së bashku. Mësuesit mund të kenë akses në një pasuri materialesh dhe idesh që e bëjnë gjuhën angleze frymëzuese për të dhënë mësim dhe për të nxënë.

Konponentet:

  • Student’s Book
  • Workbook
  • Teacher’s Book
  • Class Audio
  • CD/DVD-ROM
  • Class Presentation Software
  • DVD Video
  • Online Extra Practice
  • Content for LMS/VLE