Tekstet (librat) 19

Një kurs fleksibël i përgjithshëm për të rriturit dhe të rinjtë.

Move, ndërmerr një përqasje të bazuar në zbulim karshi leksikut dhe gramatikës, me një theks në përvetësimin e  gjuhës së komunikimit dhe praktikës. Çdo nga tre modulet e bazuara tematike për nivel përmbajnë 15 orë materiali bërthamë dhe mund të zgjerohet lehtësisht duke përdorur materialet shtesë në librin e mësuesit si edhe në CD-ROM. Kjo e bën Move kursin ideal për përdorim në kurse të shkurtra intensive po ashtu edhe në kurse më të gjata me orë mësimdhënieje më të pakta.

Components

  • Student’s Book
  • Teacher’s Book
  • Class Audio
  • CD.DVD-ROM