Tekstet (librat) 1

Grammarway është një seri prej katër librash gramatikorë me plotë ngjyra. Nxënësit e anglishtes nga niveli fillestar në atë mesatar mund të praktikojnë në mënyrë sistematike si edhe të përsërisin strukturat e gramatikës së gjuhës angleze. Seria mund të përdoret për të mbështetur çdo libër kryesor kursesh në nivel sekondar si edhe është i përshtatshëm për vetë studim dhe përdorim në klasë.

 

Komponentet:

  • Teacher's Book
  • Picture Flashcards